FREE SHIPPING ON ALL US ORDERS over $99

0

Your Cart is Empty

Quick Shop
 • Shop New Arrivals

 • Shop By Vendor

 • Fashion
 • Bags

 • Hats

 • Jewelry
 • Lauhala

 • Lei

 • Ni‘ihau Shell Pieces

 • Bath & Body
 • Gift Sets

 • Home
 • Resin Bowls

 • Food
 • Everything Else
 • 978-0-9882938-2-3

  No Nanaue Ke Kanaka Mano

  Language

  No Nanaue Ke Kanaka Mano

  E ao o pau po‘o, pau hi‘u iā manō.

  E maka’ala pono kākou. He kupua kaulana ‘o Nanaue i kona ‘ano he manō. I ka lehulehua e ka‘alo ana i kona ‘āina, pēlā kāna ‘ōlelo i ho‘opuka aku ai. A hala ia holo ‘o Nanaue i kahawai a lilo ho‘i i manō e hopu aku ai i ke kanaka maka‘ala ‘ole.

  Ka Mahele Puke Kaʻena Aloha (book series) is an 8-book collection of ancient Hawaiian legends from the Waiʻanae Coast on the island of Oʻahu. Written entirely in ʻŌlelo Hawaiʻi, titles in this series include No Nanaue Ke Kanaka Manō, No Ka Pōhaku ʻUmeʻume ʻIa o Nānākuli, Hoʻopakele ʻIa e Hiʻiaka, No Nā Mākaha No Mākaha, No Paliuli Me Hiʻilaniwai, No Lonokaʻeho Me Nā Pōhaku o Tahiti, No Ka Pū Niu, a me No Ke Kanaka Puhi o Kawīwī. This collection was created and produced by Native Hawaiians of Waiʻanae. 

  Nanaue: The Shark Man

  E ao o pau po‘o, pau hi‘u iā manō.

  Be careful lest you go head and tail into the shark.

  A warning to be on one’s guard. Nanaue had two forms, that of a man and that of a shark. As people passed his farm to go to the beach, he would utter this warning. After they had passed, he would run to the river, change into a shark, and swim under the water to the sea where he would catch and eat those who he had warned…

  ISBN: 978-0-9882938-2-3

  The Kaʻena Aloha book series is an 8-book collection of ancient Hawaiian legends from the Waiʻanae Coast on the island of Oʻahu. Titles in this series include Nanaue the Shark Man, The Fish Stone of Nānākuli, Saved by Hiʻiaka, The Robbers of Mākaha, Paliuli and Hiʻilaniwai, Lonokaʻeho and the Stones of Tahiti, The Coconut Flute, and the Eel Man of Kawīwī. This collection was created and produced by Native Hawaiians of Waiʻanae.