FREE SHIPPING on Domestic orders over $79

0

Your Cart is Empty

HIOH-1023

Nā Mea Kolo nā Mea Holo, nā Mea Lele a me nā Mea e ‘Ai iā Lākou! : Nā Nūpepa Nowelo

Nā Nūpepa Nowelo book series is a compilation of articles from the Hawaiian Language Newspapers. The simple and concrete topics covered within these eight books aid Hawaiian language learners in reading the newspaper style of writing.

The goal of the books is to prepare readers to confidently research and understand increasingly sophisticated subject matter found in this great depository of Hawaiian Language.

This series is currently offered edited into “Standard Hawaiian Language” with ʻokina and kahakō inclusions. Written entirely in ʻŌlelo Hawaiʻi, titles in this series include E Mahi I Ka ʻĀina, Nā Manu, Ke Kaʻapuni Honua, No ʻEuropa, Nā Holoholona Holo I ʻApelika Me ʻĀsia, Nā Holoholona Holo I ʻEuropa Me ʻAmelika, Nā Holoholona Laha A Me Nā Mea Lahaʻole, a me Nā Mea Kolo, Nā Mea Holo, Nā Mea Lele.