FREE US SHIPPING ON ORDERS OVER $79

0

Your Cart is Empty

UHHI-1012

Ka Moʻolelo no ka ʻOʻopu

5 items left

"He moʻolelo kuʻuna no ke kapu ʻana o ka ʻoʻopu i kekahi mau ʻohana no ka pilina i ka moʻo. ʻIli palupalu, 36 ʻaoʻao."

"A traditional story about how the ʻoʻopu is kapu to some ʻohana because of its relationship to the moʻo. Softcover, 36 pgs."

Details: 

  • Softcover 
  • 68 pages

Mahalo for supporting local Hawaiian Businesses!