SAVE 20% ON Most regular price items with code BFCM | FREE SHIPPING on ALL Domestic orders

0

Your Cart is Empty

Sale

HIOH-1000

No Ka Pū Niu

The Coconut Flute

Keakaokū loved to play the flute. He would play the bamboo flute, the shell flute, and any other flute he could find. His music was his sound, for Keakaokū was born without a voice.

In this ancient Hawaiian legend of supernatural creatures and dreams coming true, we learn of how Keakaokū finds a way to share the feelings in his heart with those he loves…

The Kaʻena Aloha book series is an 8-book collection of ancient Hawaiian legends from the Waiʻanae Coast on the island of Oʻahu. Titles in this series include Nanaue the Shark Man, The Fish Stone of Nānākuli, Saved by Hiʻiaka, The Robbers of Mākaha, Paliuli, and Hiʻilaniwai, Lonokaʻeho and the Stones of Tahiti, The Coconut Flute, and the Eel Man of Kawīwī. This collection was created and produced by Native Hawaiians of Waiʻanae.

No Ka Pū Niu

Hoihoi ‘o Keakaokū e ho’okani i ka pū. He keiki mumule kēia keiki no laila o ke kani kona leo. Ho‘okani ‘o Keakaokū i nā pū like ‘ole. He loea nō ‘o Keakaokū i nā ‘ano ho‘okani pū like ‘ole.

I kēia mo’olelo kahiko Hawai’i, e ‘ike ka mea heluhelu i mau holoholona ho‘okalakupua, e hahai kākou i nā hāme‘e i kā lākou mau huaka‘I, a e ho‘omaopopo i ke kō o ka papa ho‘olala a Keakaokū…

Ka Mahele Puke Kaʻena Aloha (book series) is an 8-book collection of ancient Hawaiian legends from the Waiʻanae Coast on the island of Oʻahu. Written entirely in ʻŌlelo Hawaiʻi, titles in this series include No Nanaue Ke Kanaka Manō, No Ka Pōhaku ʻUmeʻume ʻIa o Nānākuli, Hoʻopakele ʻIa e Hiʻiaka, No Nā Mākaha No Mākaha, No Paliuli Me Hiʻilaniwai, No Lonokaʻeho Me Nā Pōhaku o Tahiti, No Ka Pū Niu, a me No Ke Kanaka Puhi o Kawīwī. This collection was created and produced by Native Hawaiians of Waiʻanae.