All Things Maoli Co. LLC

All Things Maoli Co. began in 2018 as an invasive wood jewelry making company dedicated to the thriving 21st century maoli ʻohana. Our goal is to strengthen Lāhui by driving meaningful, “niho stone” conversations about maoli identity with the hopes of reviving the importance of pule, moʻokūʻauhau, kuleana and Hale Peʻa ceremony in our homes. Pule is an integral part of our creation process setting intentions for each unique piece. When you see our products, we also hope you see yourself, your ʻohana and your community mirrored in reflection. Ke aloha 'āina.

"No laila, mai makau, e kupaa ma ke Aloha i ka Aina, a e lokahi e ka manao, e kue loa aku i ka hoohui ia o Hawaii me Amerika a hiki i ke aloha aina hope loa!"
-Na James Keauiluna Kaulia

Learn more at allthingsmaoli.com

Subscribe